2014-09-09

Status prawny

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze
jest szkołą publiczną działającą w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 została założona 1 września 1997 r.
na podstawie aktu założycielskiego z dnia 21 lutego 1997 r.
( Uchwała Rady Miasta w Twardogórze nr XXXV/212/97) .
13 czerwca 2008 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze
 nr XVII/122/08 odbyło się nadanie szkole imienia Polskich Noblistów i wręczenie sztandaru.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Twardogóra  http://pl.twardogora.pl/

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty we Wrocławiu http://www.kuratorium.wroclaw.pl