2014-09-10

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, 
  i sekretriat
- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji
  dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście,
  drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane
  są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi
  w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze

mgr Maria Lidia Gerus

tel. 71 3158128

godziny przyjęć: wtorki od 1100 - 1300

 

Sekretariat

Referent ds obsługi sekretariatu

mgr Justyna Rurańska

tel. 71 3158128

e-mail: jedynka@pro.onet.pl

sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500