2014-09-08

Rada Pedagogiczna

1.  mgr Berek Barbara - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

2. mgr s.Byszuk Katarzyna - religia

3. mgr Dryka Małgorzata - matematyka, zajecia komputerowe

4. mgr Górkowa Agata - język angielski

5. mgr Janas Marta - edukacja wczesnoszkolna, religia, język polski

6. mgr Jaworska Magdalena- język angielski

7. mgr Jażdzewska Joanna - matematyka

8. mgr Kalka Justyna - jezyk polski

9. mgr Kozioł-Skrzypczak Marta - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

10. mgr Krzywda Katarzyna - historia, zajęcia komputerowe

11. mgr Nowak Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

12. mgr Nowak Grzegorz- wychowanie fizyczne

13. mgr Pięta Beata - edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

14. mgr Suchomska Ewa- edukacja wczesnoszkolna

15. mgr Szumniak Iwona - edukacja wczesnoszkolna, technika

16. mgr Ślusarek Halina - edukacja wczesnoszkolna, muzyka

17. mgr Tesznar Konrad - wychowanie fizyczne

18. mgr Zimniak-Pluta Alina - jezyk polski, biblioteka