2014-09-10

Kontrole w roku 2014

 

Kontrole w roku 2014
L.p. Data Kontrolujacy Zakres kontroli
1. 11.02.2014 Kuratorium Oswiaty
we wrocławiu
Zgodność przepisów prawa przy organizacji pracy świetlicy szkolnej.
2. 25.04.2014 Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu
Weryfikacja arkusza monitorowania w zakresie przygotowania szkoły do przyjecia sześciolatków.
3. 25.05.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Oleśnicy
Ocena zgodności higieniczno sanitarnej.
4. 05.08.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Oleśnicy
Ocena stanu przygotowania placówki do nowego roku szkolnego.