2014-09-10

Dostęp do pozostałych danych publicznych

Udostępnianie informacji na wniosek

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Proponowany wzór wniosku w załączniku:

 

Załączniki

  Wniosek o udostępn...ublicznej.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz